Utilitats en l'educació

El memory de plantes de Catalunya a part de ser un joc per exercitar la memòria també ens pot ser molt útil en el camp de l'educació ambiental i de l'educació en ciències naturals.

Amb aquesta eina es poden treballar diferents aspectes:

 1. Aprendre a identificar les plantes del nostre entorn a partir de les seves fulles
 2. Treballar les parts d'una fulla (limbe, pecíol, nervis...). Observar-les i distingir-les en les fulles de les fitxes
 3. Adonar-se de la gran quantitat de formes diferents que prenen les  fulles i també els seus marges.
 4. Classificar les fitxes per les formes del limbe de les seves fulles (acicular, triangular, lanceolada, etc.)
 5. Classificar les fitxes pel marge del limbe (entera, dentada, serrada, etc.)
 6. Distingir entre fulles simples i fulles compostes
 7. Classificar les fitxes en fulles simples i fulles compostes
 8. Conèixer els noms populars i científics de les plantes
 9. Conèixer la importància dels noms científics; distingir entre gènere i espècie.
 10. Aprofitar per parlar de la funció de les fulles en les plantes
 11. Parlar de les plantes de fulla caduca i les de fulla perenne
 12. Classificar les fitxes en plantes de fulla caduca i plantes de fulla perenne
 13. Aprendre a distingir arbres, arbusts i lianes
 14. Classificar les fitxes del memory en: arbres, arbusts i lianes
 15. Parlar dels diferents hàbitats en què viu cada planta
 16. Organitzar sortides per trobar les plantes que apareixen a les fitxes del memory i estudiar els diferents hàbitats on es troben.
 17. Identificar noves plantes amb l'ajuda de guies de camp, premsar les fulles i construir un nou memory.